Συνδεθείτε στην "Πλατφόρμα Δημοσίευσης Διακυρήξεων" της Δ.ΕΠ.Α.